Vizualizați tabelul pentru drepturi, Introducere în solicitări DSR

vizualizați tabelul pentru drepturi

Declarații previzionale Declarațiile de pe Website sau conținute de acesta sau în documentele sale se referă la, sunt sau pot fi declarații previzionale. Aceste declarații reflectă viziunile Sodexo la data respectivă cu privire la evenimente viitoare și fac obiectul riscurilor și nesiguranței.

Rezultatele efective pot diferi de cele exprimate în declarațiile respective, în funcție de o varietate de factori care includ niveluri viitoare de cerere și prețuri industriale; stabilitate politică și dezvoltare economică; dezvoltare și folosire de tehnologie inovatoare; acțiuni ale concurenței și calamități naturale, războaie și terorism.

Despre tabelele de fapte şi tabelele de dimensiuni

Informațiile suplimentare, inclusiv informațiile asupra factorilor care ar putea cauza ca rezultatele efective să difere din punct de vedere material de cele din declarațiile previzionale sunt incluse în ultima ediție a Raportului și Conturilor Anuale Sodexo și în alte documente emise periodic de Sodexo. Sodexo nu își asumă intenția sau obligația de a actualiza declarațiile previzionale. Limitarea răspunderii Informațiile incluse în acest Website nu sunt complexe și, deși depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile de pe acest Website sunt conforme și actualizate, acestea nu au fost verificate independent și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau garanție, exprese sau implicate, cu privire la acuratețea sau complexitatea lor.

De la Centru de administrare Power Platformprocedați conform cu următoarele instrucțiuni: Selectați Medii, apoi selectați un mediu din listă.

Sodexo, filialele sau angajații săi, sau orice altă persoană, nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere de orice fel cauzată direct sau indirect de folosirea sau incapacitatea de folosire a acestei pagini de internet sau a informațiilor incluse, chiar dacă grupul Sodexo a fost informat cu privire la aceste daune, orice astfel vizualizați tabelul pentru drepturi responsabilitate fiind exclusă prin prezenta.

Având în vedere că unele jurisdicții interzic excluderea sau limitarea răspunderii sau compensațiile de consecință sau incidentale, se poate ca limitarea de mai sus să nu se aplice asupra dumneavoastră.

Orice raporturi financiare incluse pe Website sunt actuale doar cu privire la data respectivă din fiecare raport. Sodexo nu face nici un fel de angajament și renunță la îndatorirea de a actualiza sau corecta sau a asigura vreo notificare în caz de orice eroare sau omisiune în orice raport sau alte informații incluse pe Website. Sodexo își rezervă dreptul de a adăuga, modifica sau șterge oricând informațiile pe acest Website.

 • Tratamentul clamidiei în oftalmologie
 • vizualizați - Traducere în germană - exemple în română | Reverso Context
 • Vizualizați toate posturile - One STADA Career Portal
 • Да, это .
 • Она была глубоко тронута его привязанностью к болтливым птичьим отпрыскам.

Valoarea acțiunilor și venitul provenit din acestea poate scădea sau pot crește și este posibil să nu primiți suma completă investită inițial. În cazul în care aveți nevoie de recomandări, vă rugăm consultași un consilier financiar profesionist.

Adăugarea tabelelor de fapte şi de dimensiuni într-un model de date

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că acest Website nu conține viruși sau defecte. Totuși, nu putem garanta că utilizarea acestui Website, sau a oricăror website-uri accesibile prin acesta, nu va aduce daune calculatorului dumneavoastră.

vizualizați tabelul pentru drepturi

Aveți responsabilitatea de a vă asigura că beneficiați de echipamentul corect pentru a folosi Website-ul și pentru a exclude orice îi poate dăuna. Sodexo nu își asumă responsabilitatea pentru nicio pierdere sau daună care poate interveni la un echipament al calculatorului ca rezultat al folosirii Website-ului.

Legislația aplicabilă Prezentele termene și condiții vor fi guvernate de legislația din Franța. Toate disputele intervenite din, sau în legătură cu, aceste termene și condiții vor fi soluționate în cele din urmă conform Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internaționale de Comerț de un arbitru numit în conformitate cu Regulile respective.

vizualizați tabelul pentru drepturi

Locul arbitrajului va fi Paris, Franța iar limba de arbitraj va fi limba engleză. Politica globală de protecție a datelor Vizualizați tabelul pentru drepturi datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi.

Prezenta Politică globală de protecție a datelor descrie măsurile pe viziune la femei și bărbați le luăm pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră personale. Vom specifica de vizualizați tabelul pentru drepturi cum puteți face pentru a ne soma să vă răspundem la orice întrebări pe care le-ați avea în legătură cu protecția datelor cu caracter personal.

Este posibil să trebuiască să vă colectăm și prelucrăm Datele cu caracter personal când este necesar pentru încheierea unui contract unde sunteți parte sau vizualizați tabelul pentru drepturi acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligații legale al cărui obiect suntem sau când acest lucru este solicitat, cu consimțământul dumneavoastră prealabil. Putem colecta și prelucra de asemenea Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru interesele legitime ale Sodexo cu excepția cazului în care interesele respective sunt depășite de interesele dumneavoastră sau de drepturi și libertăți fundamentale.

În momentul colectării și prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom transmite o notificare care va include informații reale și complete sau o declarație de confidențialitate cu privire la responsabilul pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, scopurile pentru care sunt prelucrate Datele dumneavoastră cu caracter personal, care sunt destinatarii, care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita etc.

Raportarea

Când acest lucru este solicitat de legislația aplicabilă, vă vom cere consimțământul prealabil ex. Când Sodexo acționează în propriile sale scopuri, Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în special pentru următoarele scopuri, lista având un caracter enunțiativ și nu limitativ: managementul recrutării, managementul resurselor umane, management contabil și financiar, financiar, trezorerie și management fiscaș, managementul riscurilor, managementul siguranței angajaților, asigurarea de instrumente IT sau pagini interne de internet și orice alte soluții digitale sau platforme de colaborare, managementul suportului IT, managementul sănătății și siguranței, managementul securității informațiilor, managementul relației cu clienții, oferte, management de vânzări și marketing, management de furnizare, managementul comunicării interne și externe și de evenimente, respectarea obligațiilor de combatere a spălării de bani sau alte cerințe legale, operațiuni de analiza datelor, managementul societăților juridice și implementarea proceselor de conformitate.

Când furnizăm serviciile în beneficiul clienților noștri sau între noi, putem de asemenea prelucra Datele cu caracter personal în numele unui Inspector client vizualizați tabelul pentru drepturi entitate Sodexo care acționează în această calitate în mod esențial pentru funcționarea, managementul, performanța și livrarea eficiente ale serviciilor noastre în toată lumea.

vizualizați tabelul pentru drepturi

Ne vom asigura că Datele cu caracter personal prelucrate sunt conforme, relevante și limitate la necesitate, în scopul prelucrării lor. De asemenea, păstrăm doar Datele cu caracter personal atât timp cât este necesar în scopurile prelucrării lor în conformitate cu Politica globală de reținere a datelor.

Stellt euch den Zettel vor. Alegeți fișierul sau dosarul pentru care să vizualizați diferențele: Ordner, für welchen die Unterschiede angezeigt werden sollen, auswählen: Apăsarea tastei Ctrl cînd vizualizați pagini web activează Tastele de Acces. Debifarea acestei opțiuni va dezactiva această componentă de accesibilitate. Konqueror trebuie repornit pentru ca această modificare să intre în vigoare. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, werden keine Zugriffstasten angezeigt.

Sodexo va acționa conform instrucțiunilor clienților săi pentru a-i asista în respectarea prezentei obligații. Luăm, când este cazul, toate măsurile rezonabile pe baza Confidențialității prin concept și Confidențialității prin principii standard pentru a implementa precauțiile necesare și pentru a proteja Prelucrarea Datelor cu caracter personal. De asemenea asigurăm precauții suplimentare de securitate pentru datele considerate Date sensibile cu caracter personal.

vizualizați tabelul pentru drepturi

Putem avea de asemenea obligația de a dezvălui Datele cu caracter personal autorităților de reglementare, instanțelor și agențiilor guvernamentale în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege, regulamente sau alte procese juridice sau pentru a apăra interesele, drepturile sau vizualizați tabelul pentru drepturi Sodexo sau ale părților terțe aferente. Altminteri, nu vă vom dezvălui Datele cu caracter personal altor părți cu excepția cazului în care acest lucru este solicitat de către dumneavoastră sau dacă v-ați dat consimțământul prealabil în acest sens.

Anumite țări unde operează Sodexo nu sunt considerate de către autoritățile europene de supraveghere ca asigurând un nivel corespunzător de protecție pentru drepturile individuale de confidențialitate a datelor. Pentru transferurile Datelor cu caracter personal în asemenea țări, către entități din cadrul sau din afara Grupului Vizualizați tabelul pentru drepturi, Sodexo a implementat alte măsuri de siguranță corespunzătoare pentru a vă proteja Datele cu caracter personal.

vizualizați tabelul pentru drepturi

Vi se vor asigura mai multe informații cu privire la transferul Datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Europei în momentul colectării Datelor cu caracter personal prin declarații corespunzătoare de confidențialitate.

Folosim cookies pentru a afla, de exemplu, dacă ne-ați mai vizitat înainte sau dacă sunteți un vizitator nou și pentru a ne ajuta să identificăm trăsăturile pentru care aveți cel mai mare interes. Cookies vă pot spori experiența online salvându-vă preferințele în timp ce accesați un website.

Adăugați permisiuni de tabel la rolurile web, astfel încât să puteți defini roluri în organizația dvs.

Vă vom anunța în momentul accesării paginilor noastre de internet ce tipuri de cookies folosim și modalitatea de dezactivare a acestor cookies. Când acest lucru este solicitat prin lege, veți putea oricând accesa paginile noastre de internet și refuza folosirea de cookies pe calculatorul dumneavoastră.

Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

Mai jos, un tabel care rezumă drepturile pe care le aveți: Dreptul de acces Puteți solicita acces la Datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți de asemenea solicita rectificarea Datelor cu caracter personal necorespunzătoare sau să completați incomplete Datele cu caracter personal incomplete. Puteți solicita orice informații disponibile la sursa Datelor cu caracter vizualizați tabelul pentru drepturi și puteți de asemenea solicita o copie a Datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către Sodexo.

Dreptul de a fi uitat Dreptul dumneavoastră de a fi uitat vă dă dreptul de a solicita ștergerea Datele dumneavoastră cu caracter personal în cazurile în care: datele nu mai sunt necesare; alegeți să vă retrageți consimțământul; aveți obiecții cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter vizualizați tabelul pentru drepturi prin mijloace automate folosind specificațiile tehnice; Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; există o obligație legală în vederea ștergerii Datele dumneavoastră cu caracter personal; ștergerea este necesară pentru a asigura respectarea legislației aplicabile.

Dreptul la restricționarea prelucrării Puteți solicita ca prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie restricționată în cazurile de mai jos: contestați acuratețea Datelor cu caracter personal; Sodexo nu mai necesită Datele cu caracter personal, în scopul prelucrării; ați adus obiecții cu privire la prelucrare, pe baza unor motive legitime.

 • Oprește miopia progresivă
 • Google Kitaplar
 • Tabel de mărimi
 • Faceţi clic pe Creare.
 • Ричард уже было решил попросить Арчи покинуть комнату, чтобы переговорить с женой с глазу на глаз, как вдруг вспомнил о вездесущих квадроидах.

Dreptul la portabilitatea datelor Puteți solicita, unde este cazul, portabilitatea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, date pe care le-ați pus la vizualizați tabelul pentru drepturi Sodexo, într-un format structurat, folosite obișnuit și citibil automatic având dreptul de a transmite aceste date către un alt Inspector fără vreo reținere din partea Sodexo în cazurile de mai vizualizați tabelul pentru drepturi a prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământ sau pe contract; și b prelucrarea este executată prin mijloace automate.

Puteți de asemenea solicita ca Datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transmise către o parte terță la alegerea dumneavoastră unde este tehnic fezabil.

În cazul în care vă prelucrăm Datele cu caracter vizualizați tabelul pentru drepturi pe baza consimțământului dumneavoastră, puteți să vă retrageți oricând consimțământul. Dreptul de a nu face obiectul deciziilor automate Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii doar pe baza prelucrării automate, inclusiv realizarea de profil, cu efect legal asupra dumneavoastră sau care vă afectează în mod semnificativ.

În cazul în care răspunsul nostru vă nemulțumește, puteți face apoi apel ulterior contactând Autoritatea de supraveghere competentă la nivel local sau instanța competentă la nivel local. Pentru a exercita aceste drepturi, puteți să ne transmiteți Cererea sau Plângerea dumneavoastră urmărind procedura stabilită în declarațiile de confidențialitate aduse în atenția dumneavoastră în momentul colectării Datelor dumneavoastră cu caracter personal sau trimițând un email către Punctul Local Special de Contact sau către Oficiul global de protecție a datelor la următoarea adresă de e-mail: dpo.

 1. Возвращаясь в собственные апартаменты, Николь увидела Орла, стоявшего там, где луч сливался с кольцевым коридором, окружавшим сердцевину "морской звезды".
 2. Termeni și condiții
 3. Vizualizați datele în grafice - Google AdSense Ajutor

COPII Copiii merită o protecție specifică cu privire la Datele lor cu caracter personal, având în vedere că pot să fie mai puțin conștienți de riscuri, consecințe și precauțiile și drepturile lor în privința Prelucrării Datelor cu caracter personal. Această protecție specială se va aplica, în special, folosirii Datelor cu caracter personal ale copiilor în scopuri de marketing sau crearea personalității sau profilurilor de utilizator și colectarea datelor cu caracter personal cu privire la copii, în momentul folosirii de servicii oferite direct unui copil.

Nu colectăm și nu prelucrăm Date cu caracter personal ale copiilor fără a avea consimțământul deținătorului responsabilității parentale unde este cazul. În special, nu promovăm și nu comercializăm serviciile noastre către Copii, cu excepția serviciilor speciale și cu consimțământul tutorelui.

Aveți o întrebare?

În cazul în care considerați că am colectat din accidental Datele cu caracter personal ale copiilor, vă rugăm să ne anunțați folosind detaliile de contact de mai jos. În cazul aducerii de modificări semnificative la prezenta politică, vom posta o notificare pe pagina noastră de internet în momentul intrării sale în vigoare și, unde este cazul, vom transmite o comunicare directă către dumneavoastră în această privință.

CONTACTAȚI-NE În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la colectarea și prelucrarea de către Sodexo a Datelor cu caracter personal, puteți să ne transmiteți întrebările sau plângerile dumneavoastră urmând procedura stabilită în declarațiile de confidențialitate aduse în atenția dumneavoastră în momentul colectării Datele cu caracter personal sau printr-un e-mail transmis către Dep.

Local Special de protecție a datelor la următoarea adresă de e-mail: dpo.

Mai multe despre acest subiect