Valoarea vizualizării tabelului

Valoarea vizualizării tabelului, Adăugarea unei Vizualizări foaie de date noi

Cu toate acestea, multe baze de date utilizează mai multe tabele. Atunci când creați o nouă bază de date, creați un fișier nou pe computer, care se comportă ca un container pentru valoarea vizualizării tabelului obiectele din baza de date, inclusiv tabelele. Puteți crea un tabel prin crearea unei baze de date noi, prin inserarea unui tabel într-o bază de date existentă sau prin importul sau legarea valoarea vizualizării tabelului un tabel din altă sursă de date, cum ar fi un registru de lucru Microsoft Excel, un document Microsoft Word, un fișier text sau altă bază de date.

Când creați o bază de date nouă, necompletată, se inserează automat un tabel nou, necompletat. Aveți posibilitatea să introduceți date în tabel pentru a începe să definiți câmpurile.

În caseta Nume fișier, tastați un nume de fișier pentru baza de date nouă. Pentru a naviga la altă valoarea vizualizării tabelului și a salva baza de date, faceți clic pe pictograma folder. Faceți clic pe Creare. Se deschide noua bază de date și un tabel nou, numit Tabel1 se creează și se deschide în vizualizarea Foaie valoarea vizualizării tabelului date.

Dacă nu este, selectați una dintre opțiunile de navigare pentru a găsi baza de date. În caseta de dialog Deschidere, selectați baza de date pe care doriți s-o deschideți, apoi faceți clic pe Deschidere. Pe fila Creare, în grupul Tabele, faceți clic pe Tabel. Un nou tabel este inserat în baza de date și tabelul se deschide în vizualizarea Foaie de date. Începutul paginii Import sau legare pentru a crea un tabel Puteți crea un tabel prin importul unor date stocate în altă parte sau prin legare la acestea.

Puteți importa sau crea o legătură la date dintr-un registru de lucru Excel, o listă SharePoint, un fișier XML, o altă bază de date Access, un folder Microsoft Outlook și altele.

Legarea vizualizărilor în relaţiile master-detalii Valoarea vizualizării tabelului

Când importați date, creați o copie a datelor într-un tabel nou din baza de date curentă. Modificările ulterioare din datele sursă nu vor avea efect asupra datelor importate, iar modificările din datele importate plus viziunea este miopie vor afecta datele sursă.

După ce vă conectați la o sursă de date și efectuați importul, aveți posibilitatea să utilizați datele importate valoarea vizualizării tabelului a vă conecta la sursă. De asemenea, aveți posibilitatea să modificați proiectarea unui tabel importat. Când creați o legătură la date, creați un tabel legat în baza de date curentă, care reprezintă o legătură directă la informațiile existente stocate în altă sursă. Când modificați datele dintr-un tabel legat, le modificați și în sursă.

Oricând se modifică datele în sursă, modificarea se va reflecta și în tabelul legat. Trebuie să aveți posibilitatea să vă conectați la sursa de date oricând utilizați un tabel legat.

Tutorial Excel - 4. Cautare, sortare si filtrare

Nu aveți posibilitatea să modificați proiectarea unui tabel legat. Notă: Nu aveți posibilitatea să editați datele dintr-o foaie de lucru Excel utilizând un tabel legat. Ca valoarea vizualizării tabelului soluție, importați datele sursă într-o bază de date Acces, apoi creați o legătură la baza de date din Excel. În caseta de dialog Deschidere, selectați și deschideți baza de date în care doriți să creați un tabel nou.

În fila Date externe, în grupul Import și legare, faceți clic pe una dintre valoarea vizualizării tabelului de date disponibile. Urmați instrucțiunile din casetele de dialog care apar în fiecare etapă. Access creează tabelele noi și le afișează în Panoul de navigare. Începutul paginii Utilizarea unui site SharePoint pentru crearea unui tabel Puteți crea un tabel în baza de date care importă date dintr-o listă SharePoint sau creează o legătură la aceasta.

  1. Valoarea vizualizării tabelului Filters and selection criteria of query tables
  2. Ce este o vizualizare foaie de date web?
  3. Rezultate slabe ale vederii
  4. Găsirea înregistrărilor cu valori maxime sau minime dintr-un grup sau câmp
  5. Crearea unui tabel și adăugarea de câmpuri
  6. Ce este o vizualizare foaie de date web?

De asemenea, puteți crea o listă SharePoint nouă utilizând un șablon predefinit. În caseta de dialog Deschidere, selectați baza de date în care doriți să creați noul tabel, apoi faceți clic pe Deschidere. Alegeți una dintre următoarele: Crearea unei liste SharePoint care este bazată pe un șablon Faceți clic pe Persoane de contact, Activități, Probleme sau Evenimente.

Crearea unui tabel nou într-o bază de date nouă

Introduceți un nume pentru noua listă și descrierea sa în casetele Specificați un nume pentru noua listă și Descriere. Pentru a deschide tabelul legat după ce este creat, bifați caseta de selectare Se deschide lista la terminare selectată implicit.

Crearea unei liste particularizate Faceți clic pe Particularizat. Importul datelor dintr-o listă existentă Faceți clic pe Listă SharePoint existentă.

În caseta de dialog Preluare date externe, tastați URL-ul site-ului SharePoint care conține datele pe care doriți să le importați. Faceți clic pe Se importă datele sursă într-un tabel nou din baza de date curentă, apoi faceți clic pe Următorul.

Ptoza palpebrala tratament naturist caseta de selectare de lângă fiecare listă SharePoint pe care doriți să o importați.

Parametrii și valorile - Google Analytics Ajutor

Legarea la o listă Faceți clic pe Listă SharePoint existentă. În caseta de dialog Preluare date externe - site SharePoint, tastați URL-ul site-ului Valoarea vizualizării tabelului care conține listele la care doriți să creați legătura. Faceți clic pe Se face legătura la sursa de date prin crearea unui tabel legat, apoi faceți clic pe Următorul. Bifați caseta de selectare de lângă fiecare listă SharePoint la care doriți să creați legături.

Începutul paginii Utilizarea unui serviciu web pentru a crea un tabel Aveți posibilitatea să creați un tabel în baza de date care se conectează la datele de pe un site web valoarea vizualizării tabelului oferă o interfață de serviciu web. Tabelele de serviciu web sunt disponibile doar în citire.

valoarea vizualizării tabelului fixarea vederii afectate

Pe fila Date externe, în grupul Import și legare, faceți clic pe Mai mult, apoi faceți clic pe Servicii de date. În cazul în care conexiunea pe care doriți să o utilizați s-a instalat deja, săriți peste pasul 5. Altfel, continuați cu acest pas. Faceți clic pe Instalare conexiune nouă. Selectați fișierul de conexiune pe care doriți să-l utilizați, apoi faceți clic pe OK. În caseta de dialog Creare link la datele serviciului web, extindeți conexiunea pe care doriți să o utilizați. Selectați tabelul la care doriți să creați legătura.

Access afișează câmpurile în partea dreaptă a casetei de dialog. Opțional, tastați un nume pentru tabelul legat în caseta Specificați un nume pentru legătură. Access va utiliza acest nume pentru tabelul legat în Panoul de navigare. Faceți clic pe OK.

Access creează tabelul legat. Începutul paginii Setarea proprietăților unui tabel Pe lângă setarea câmpurilor de proprietate, puteți seta și proprietăți care se aplică la un întreg tabel sau la înregistrări întregi.

Selectați tabelul pentru care doriți să setați proprietățile. În fila Pornire, în grupul Vizualizări, faceți clic pe Vizualizare, apoi pe Vizualizare proiect. Se afișează foaia de proprietăți de tabel. Valoarea vizualizării tabelului foaia de proprietăți, faceți clic pe fila General. Faceți clic pe caseta din partea stângă a proprietății pe care doriți s-o setați și introduceți o setare pentru proprietate. Utilizați această proprietate de tabel Pentru Afișare vizualizări pe site SharePoint Specificați dacă vizualizările care se bazează pe tabel pot fi afișate pe site-ul SharePoint.

Notă: Efectele acestei setări depind de setarea din proprietatea bazei de date Afișarea vizualizărilor în site-ul SharePoint. Extindere subfoaie date Extindeți toate subfoile de date atunci când deschideți tabelul. Înălțime subfoaie date Alegeți una dintre următoarele: Dacă doriți ca fereastra subfoii de date să se extindă pentru a afișa toate rândurile, lăsați această proprietate setată la 0".

Dacă doriți să controlați înălțimea subfoii de date, introduceți înălțimea dorită în inchi. Orientare Setarea orientării vizualizării, în funcție sensul de citire dat de valoarea vizualizării tabelului utilizată, de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga.

Descriere Oferiți o descriere pentru tabel. Descrierea va apărea în sfaturile ecran pentru tabel. Vizualizare implicită Setați Foaie de date, PivotTable sau PivotChart ca vizualizare implicită atunci când deschideți tabelul.

Regulă de validare Introduceți o expresie care trebuie să fie adevărată oricând adăugați sau modificați o înregistrare. Text de validare Introduceți un mesaj care se afișează atunci când o înregistrare încalcă expresia din proprietatea Regulă validare.

Filtru Definirea criteriilor pentru a afișa valoarea vizualizării tabelului rândurile care se potrivesc în Vizualizarea foaie de date. Ordonare după Selectare după unul sau mai multe câmpuri pentru a specifica ordinea implicită de sortare a rândurilor în Vizualizarea foaie de date.

Nume subfoaie date Specificarea afișării unei subfoi de date în Vizualizarea foaie de date, și, dacă este cazul, a tabelului sau interogării care va furniza rândurile pentru subfoaia de date. Legare câmpuri descendente Listează câmpurile din tabelul sau interogarea care se utilizează pentru subfoaia viziunea poate restabili miopia se potrivește cu proprietatea Legare câmpuri principale care este specificată pentru tabel.

Legare câmpuri principale Listează câmpurile din tabel care se potrivesc valoarea vizualizării tabelului proprietatea Legare câmpuri descendente specificată pentru tabel. Valoarea vizualizării tabelului la încărcare Aplică automat criteriile de filtrare din proprietatea Filtru setând la Da atunci când se deschide tabelul în Vizualizarea foaie de date. Ordonare după încărcare Aplică automat criteriile de sortare din proprietatea Ordonare după setând la Da atunci când tabelul se deschide în Vizualizarea foaie de date.

Prezentare generală

Dacă setați proprietatea Regulă de validare la o expresie și doriți ajutor cu generarea ei, faceți clic lângă caseta de proprietăți ValidationRule pentru a se afișa Generatorul de expresii.

Începutul paginii Salvarea unui tabel După ce valoarea vizualizării tabelului sau modificați un tabel, ar trebui să salvați proiectul. Când salvați un tabel pentru prima dată, acordați-i un nume care să descrie datele pe care le conține. Puteți utiliza până la 64 de caractere alfanumerice, inclusiv spații. De exemplu, puteți denumi un tabel Clienți, Piese de inventar sau Produse. Access vă oferă foarte multă flexibilitate în ceea ce privește denumirea tabelelor; totuși, există câteva restricții de care să țineți cont.

Un nume de tabel poate avea o lungime de până la 64 de caractere, poate include orice combinație de litere, numere, spații și caractere speciale, cu excepția punctului.

valoarea vizualizării tabelului mandala îmbunătățește vederea

Sfat: Trebuie să stabiliți o convenție de denumire pentru obiectele din baza de date și s-o utilizați în mod unitar. Dacă salvați tabelul pentru prima dată, tastați un nume pentru tabel, apoi faceți clic pe OK. Începutul paginii Setarea unei chei primare Dacă nu aveți un motiv special să nu faceți acest lucru, valoarea vizualizării tabelului trebui să specificați o cheie primară pentru un tabel.

Access creează automat un index pentru cheia primară, care poate contribui la îmbunătățirea performanței bazei de date.

Despre tabelele personalizate - Google Analytics Ajutor

În plus, Access se asigură că fiecare înregistrare are o valoare în câmpul cheie primară și că valoarea este întotdeauna unică. Valorile unice sunt importante, deoarece altfel nu există nicio modalitate de a distinge clar un rând de altele.

La crearea unui tabel nou în vizualizarea Foaie de date, Access creează automat o cheie primară și îi desemnează numele de câmp ID și tipul de date Numerotare automată. În vizualizarea Proiect, puteți să modificați sau să eliminați cheia primară sau să setați cheia primară pentru un tabel care nu are deja una.

Începutul paginii Determinați ce câmpuri să utilizați drept cheie primară Uneori, este posibil să aveți deja datele pe care doriți să le utilizați drept cheie primară.

De exemplu, puteți avea numere ID existente pentru angajații valoarea vizualizării tabelului. Dacă creați un tabel pentru a urmări informațiile despre angajați, puteți decide să utilizați ID-ul de angajat existent drept cheie primară pentru tabel. Sau poate că ID-ul de angajat este unic doar în combinație cu ID-ul de departament, ceea ce necesită să utilizați ambele câmpuri împreună drept cheie primară.

valoarea vizualizării tabelului îmbunătățiți-vă ochii

Un bun candidat pentru o cheie primară are următoarele caracteristici: Fiecare înregistrare are o valoare unică pentru câmpul sau combinația de câmpuri respectivă. Câmpul sau combinația de câmpuri nu este niciodată goală sau nulă; vedere slabă și taekwondo întotdeauna o valoare. Valorile nu se modifică. Dacă nu există date potrivite pentru utilizare drept cheie primară, puteți crea un câmp nou de utilizat drept cheie primară.

Atunci când creați un câmp nou de utilizat drept cheie primară, setați tipul de date al câmpului la Numerotare automată pentru a vă asigura că îndeplinește cele trei caracteristici din lista anterioară.

valoarea vizualizării tabelului cele mai bune simulatoare pentru îmbunătățirea vederii

Setarea sau modificarea cheii primare Selectați tabelul a cărui cheie primară doriți să o setați sau iluminare și deficiențe de vedere o modificați. În grila de proiectare a tabelului, selectați câmpul sau câmpurile pe care doriți să le utilizați drept cheie primară. Pentru a selecta un câmp, faceți clic pe selector de valoarea vizualizării tabelului pentru câmpul dorit.

Pentru selectarea mai multor câmpuri, țineți apăsată tasta Valoarea vizualizării tabelului, apoi faceți clic pe selectorul de rând pentru fiecare câmp. În fila Proiectare, în grupul Instrumente, faceți clic pe Cheie primară. Un indicator de cheie apare în partea stângă a câmpului sau a câmpurilor pe care le specificați drept cheie primară.

Mai multe despre acest subiect