Principiul examinării vederii

principiul examinării vederii

Avizul psihologic de aptitudine se eliberează în 4 exemplare şi se semnează de către preşedintele comisiei şi psihologul principiul examinării vederii. Un exemplar al avizului psihologic este transmis unităţii angajatoare în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii avizului, al doilea exemplar va fi înmânat persoanei fizice examinate, al treilea exemplar va fi păstrat la dosarul personal din fişierul de siguranţa transporturilor şi al patrulea exemplar va fi transmis autorităţii de control din domeniul transporturilor.

Metodele utilizate la examinarea medicală a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor pentru specialităţile medicale obligatorii1. Medicină internăExamenul de medicină internă constă în anamneză, examen clinic general, analize paraclinice obligatorii înscrise în fişa medicală tip de siguranţa transporturilor, respectiv hemoleucograma completă, glicemie, uree, creatinină, fibrinogen, GGT - gamaglutamil-transpeptidază, colesterol total, examen sumar urină, test serologic pentru lues - VDRL, test HIV.

Electrocardiograma se efectuează la angajare şi apoi la controalele periodice după împlinirea vârstei de 40 de ani.

Testarea vederii la copiii mici, rapidă și ușoară cu ajutorul autorefractometrului pediatric

La recomandările acestuia se pot efectua Rx pulmonară, ecografie abdominală, precum şi alte investigaţii clinice şi paraclinice. Chirurgie generalăExamenul constă din anamneză pentru consemnarea antecedentelor chirurgicale operatorii, traumatice, congenitale şi examenul clinic general pentru evidenţierea afecţiunilor invalidante chirurgicale sau dobândite, afecţiunilor arteriale şi venoase periferice, somatice sau viscerale, utilizându-se la necesitate şi investigaţiile paraclinice corespunzătoare.

Pentru completa elucidare, cazurile vor fi îndrumate, după caz, la medici de alte specialităţi chirurgicale înrudite urologie, ortopedie sau ginecologie. OtorinolaringologieExamenul Principiul examinării vederii constă în: anamneză şi examen clinic obiectiv şi funcţional. Examenul clinic constă în investigarea conform tehnicilor clasice de examinare rinologie, faringolaringologie şi otologie.

  1. Vedere binoculară - Wikipedia
  2. Да, дорогой, - сказала Николь, вновь опускаясь на спину.
  3. Тебя удивили результаты исследования.
  4. Tratamentul viziunii cu astigmatism
  5. NORMA (A) 18/11/ - Portal Legislativ
  6. В углах его располагались четыре сферы, соединенные друг с другом шестью линейными транспортными коридорами.

Examenul funcţiei auditive se face prin: a acumetrie fonică - prin vocea şoptită şi vocea de conversaţie; Auzul suficient este principiul examinării vederii de audiogramă dacă persoana examinată poate purta o conversaţie telefonică, aude sunetele de avertizare şi mesajele radio.

Deficienţa de auz nu trebuie să fie mai mare de 45 dB la 2.

În general, deficienţa de auz principiul examinării vederii trebuie să fie mai mare de 40 dB la şi 1. Se pot efectua examene funcţionale suplimentare:- impedanţa;- examen vestibular cu probe provocate;- electronistagmografie;- potenţiale de trunchi;- testări alergologice şi imunologice;- examene radiologice.

NeurologieExamenul neurologic se efectuează pentru depistarea eventualelor paralizii periferice sau de nervi cranieni, atrofii musculare, deformări ale scheletului. Examenul complet va cuprinde:- examinarea poziţiei statice şi a mersului, echilibrul în poziţie statică şi în mers, proba Romberg, atitudini particulare;- motilitatea activă segmentară: forţa musculară segmentară;- motilitate pasivă-hipertonii, contracturi - prezenţa unor mişcări involuntare, parţiale sau generalizate;- reflexele osteotendinoase: prezenţă, intensitate, simetrie;- reflexe cutanate, plantare: reacţie, simetrie;- sensibilitate superficială tactilă şi dureroasă ;- sensibilitate profundă mioartrochinetică ;- coordonarea mişcărilor proba index-nas, călcâi-genunchi.

Examenul nervilor cranieni: motilitate oculară, simetrie facială, nistagmus, deglutiţie, fonaţie, principiul examinării vederii şi troficitatea limbii.

Vorbirea: depistarea tulburărilor afazice, expresive sau senzoriale. Investigaţiile paraclinice suplimentare: radiografie craniană, şa turcească, electroencefalogramă, fund de ochi, electromiogramă, viteza de conducere motorie şi viteza de principiul examinării vederii senzitivă, examen Doppler pentru vasele mari în condiţii de spitalizare.

PsihiatrieExamenul psihic elementar cuprinde: aspectul general, anamneza cu evaluarea percepţiei, atenţiei, memoriei, gândirii, afectivităţii, comportamentului, voinţei, ritmului nictemeral, logicii acţiunilor, timpului de reacţie, conştienţei, criticii bolii. Examen psihologic clinicDiagnosticarea tulburărilor psihice se va face conform criteriilor internaţionale în vigoare.

Metodologia de evaluare psihologică utilizată în examinarea psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilorObiectivele evaluăriiI.

principiul examinării vederii vederea ochiului pupilei

Stabilirea nivelului competenţei aptitudinal-atitudinale specifice funcţiei cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei solicitateSe evaluează Examinarea psihologică trebuie să urmărească, de asemenea, psihodiagnoza aptitudinal specifică de lucru, prin simulatoare şi aparate de testare psihologică asistată de calculator, conform funcţiei pentru care se solicită examinarea. Evaluarea psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor este un proces de urmărire longitudinală a acestuia, şi nu secvenţială.

Totodată, această evaluare psihologică va constitui punctul de plecare privind elaborarea unor strategii de recomandare pentru consilierea psihologică efectuată angajatului, precum şi pentru programe educative de implementare a unei conduite profesionale adecvate, în vederea creşterii siguranţei transporturilor.

  • Testarea vederii la copiii mici, rapidă și ușoară cu ajutorul autorefractometrului pediatric noiembrie 1, Distribuie Vederea este unul dintre cele mai importante simțuri și este esențială pentru dezvoltarea fizică a copilului.
  • Gradele vederii binoculare[ modificare modificare sursă ] Worth a stabilit 3 grade de vedere binoculară.

Metode de evaluare psihologică1. Teste de inteligenţă privind aptitudinile intelectuale generale, teste de aptitudini tehnice şi mecanice2. Teste de investigaţie a capacităţii de efort şi a aptitudinilor speciale:- teste de atenţie referitoare la concentrare, distributivitate, flexibilitate, stabilitate şi rezistenţa la factori perturbatori;- probe psihomotorii referitoare la reactivitatea simplă şi completă, nivelul dezvoltării abilităţilor motorii, calităţile reactivităţii rapiditate, precizie, corectitudine, autocontrolnivelul sensibilităţii vizuale, auditive, kinestezice.

Teste de personalitate chestionare, teste proiective, teste situaţionale privind:- echilibrul emoţional, autocontrolul, responsabilitatea;- sistemul de atitudini şi aspiraţii, nivelul intereselor şi motivaţiei vocaţionale;- integrarea socială şi atitudinile interpersonale.

Trusa de disectie - Disectia globului ocular

Observaţia subiectului sub aspect constituţional şi comportamental cu referire la:- simptomatica stabilă - tip constituţional, aspecte fizionomice;- simptomatica dinamică - ţinuta, mimica, modificări vegetative, vorbire;- dinamica de comportament în principiul examinării vederii examinării. Analiza şi evaluarea activităţii profesionalePentru modul de transport rutier şi pentru personalul aeronautic nenavigant este obligatorie administrarea a minimum 5 probe de evaluare psihologică care să urmărească aspectele specifice exigenţelor funcţiilor respective, conform fişei postului şi psihoprofesiogramei, iar pentru modurile de transport feroviar şi naval este obligatorie administrarea a minimum 7 probe de evaluare psihologică.

ObservaţieInterpretarea datelor obţinute prin diferite metode şi probe de evaluare psihologică va respecta principiul intercorelării complexe a tuturor funcţiilor şi structurilor personalităţii şi caracterul sistemic al activităţii profesionale principiul examinării vederii raport cu care se face investigaţia psihologică. Avizul psihologic va reprezenta o reflectare a datelor punctuale obţinute în urma examenului psihologic raportate la cerinţele funcţiei pentru care s-a făcut principiul examinării vederii, precum şi o reflectare a dinamicii evolutive a caracteristicilor psihologice evidenţiate în contextul exercitării funcţiei profesionale.

Caracteristicile psihologice evaluate în funcţie de nivelul examinării1.

Vedere binoculară

Examinarea la menţinerea în funcţie control periodic urmăreşte:- gradul de dezvoltare şi vedere dialectică aptitudinală pe baza acumulării de experienţă, gradul de conservare a funcţionalităţii structurii psihocomportamentale diagnosticate anterior, evaluarea dinamicii factorilor psihici în raport cu vârsta, solicitările locului de muncă, tipul de transport;- constatarea unor modificări ca: uzura precoce, oboseala cumulată etc.

Examinarea la contestaţie urmăreşte:- măsura în care ineficienţa în plan aptitudinal-atitudinal constatată la examinarea anterioară s-a datorat unor cauze psihice structurale sau a fost de natură conjuncturală;- constatarea situaţiei în care nivelul unora dintre aptitudini nu se ridică la gradul de dezvoltare necesar, individualizat şi în funcţie de experienţa profesională;- dacă există posibilităţi compensatorii sau formative în plan aptitudinal;- dacă motivaţia, echilibrul psihic, tratamentul principiul examinării vederii foamei de a se mobiliza intervin favorizant în păstrarea calităţii comportamentului profesional.

Examinarea la sesizare are caracter strict individualizat, dependent de situaţia care impune investigaţia psihologică, şi va urmări stabilirea cauzelor comportamentului deviant sau ale scăderii importante a eficienţei profesionale. Această examinare se efectuează pe baza unor solicitări scrise din partea angajatorului sau a altor organisme abilitate şi va cuprinde motivarea pentru care se solicită reevaluarea, însoţită de documentele constatatoare.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.

principiul examinării vederii viziunea 0 5 în dioptrii

Copyright © - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate.

principiul examinării vederii acuitatea vizuală la 7 ani

Mai multe despre acest subiect