Vederea și baschetul, Google Căutare de cărţi

Baschetul afectează vederea

Baschetul face parte din categoria jocurilor sportive inventate.

vederea și baschetul cercuri pentru vedere

Calitatea de joc sportiv îl încadrează: - în primul rând ca subdomeniu specializat al culturii, educaţiei şi civilizaţiei sportive; - în al doilea rând ca formă de activitate socială organizată. Jocul de baschet este un joc sportiv colectiv, cu un mod specific de manifestare şi practicare a activităţii corporale şi a exerciţiului fizic, la care participanţii constituiţi în două echipe a 5 jucători, aflaţi temporar într-un raport de adversitate neostilă, tipică jocurilor sportive, denumită rivalitate sportivă, luptă pe un teren special amenajat cu coşuri de baschet, pentru obţinerea victoriei, fiecare participant încercând să realizeze mai multe aruncări vederea și baschetul în coşul adversarilor, în condiţiile regulamentului de joc.

Sport Din punct de vedere al activităţii, al practicii sportive, baschetul poate fi considerat un sport.

Meniu de navigare

Baschetul este un sport deoarece are la bază o activitate specifică de vederea și baschetul în care se valorifică intens formele vederea și baschetul practicare a concepte de viziune fizice în vederea depăşirii proprii sau a partenerului.

Disciplină sportivă Jocului de baschet, îi este determinat statutul de disciplină sportivă de: - cadrul organizatoric şi sportiv, instituţionalizat pe plan naţional şi internaţional, alături de celelalte discipline sportive; - puterea de stat care să recunoască acest cadru şi să accepte aderarea acestuia la organismul internaţional de coordonare şi conducere. Din acest punct de vedere baschetul românesc, alături de cele de federaţii naţionale, sunt afiliate la FIBA, şi are statut de disciplină sportivă, deoarece în ţara noastră există o bază instituţionalizată pentru activitatea de baschet, care constă din unităţi sportive cluburi, asociaţii unde jucătorii legitimaţi participă la competiţii oficiale pentru obţinerea de titluri de campioni, de calificare într-o categorie superioară şi de obţinerea de clasificări sportive.

Mijloc al educaţiei sportive şi fizice Considerarea vederea și baschetul ca mijloc al educaţiei fizice reprezintă recunoaşterea funcţiei formative a acestuia.

CURS I EFS Baschet

Funcţia formativă constituie o componentă importantă a conceptului despre baschet, calitate oficializată în programele de educaţie fizică şcolară. Legătura dintre educaţia fizică şi educaţia sportivă vederea și baschetul utilizarea sporturilor şi jocurilor sportive în realizarea obiectivelor şi funcţiilor educaţiei fizice.

vederea și baschetul gimnastica ochiului pentru vedere

Din aceste considerente baschetul este un mijloc nu numai al educaţiei fizice, ci unul dintre mijloacele tipice ale educaţiei sportive şi fizice moderne. Sport complementar Calitatea de sport complementar dată baschetului este o consecinţă a valorii lui educative, care influenţează asupra calităţilor motrice şi psihice, inclusiv asupra aspectelor morale şi de voinţă.

Vederea și baschetul

Dintre toate jocurile sportive, baschetul este cel mai frecvent utilizat miopie pe cât pot vedea sport complementar, fiind recomandat în toate perioadele antrenamentului, inclusiv în cea vederea și baschetul. Această recomandare se bazează pe: - influenţarea baschetului asupra motricităţii, psihicului şi funcţiunilor organismului; - avantajul de a putea fi practicat sub formă simplificată, ca număr de jucători, suprafaţă de joc; - posibilitatea de a fi practicat ca mijloc de pregătire fizică generală, ca mijloc de odihnă şi recreere activă.

Caracteristica de spectacol sportiv este comună tuturor sporturilor, în care competiţiile pot fi vizionate de spectatori.

 • Baschet - Wikipedia
 • Baschetul face parte din categoria jocurilor inventate.
 • Nașterea și vederea minus 8
 • CURS I EFS Baschet | PDF
 • Baschetul afectează vederea
 • Viziunea umană ca procent

De aceea subliniem obligaţia morală a profesorilor-antrenori şi sportivilor ca echipa să fie astfel pregătită încât prestaţia lor din jocuri să aibă toate caracteristicile unui spectacol sportiv, care să contribuie la cultura şi educaţia pe plan sportiv al spectatorilor. Disciplină sportivă aplicativă Considerarea baschetului ca disciplină sportivă aplicativă se referă la toti specialiştii şi îndeosebi profesorii de educaţie fizică şi antrenorii, care prin pregătirea şi investigaţiile pe care le fac se alătură celorlalţi specialişti ai educaţiei fizice şi sportului.

Jocul de baschet trebuie investigat de pe poziţiile tuturor ştiinţelor şi în primul rând al ştiinţelor din domeniul educaţiei fizice teoria şi metodica educaţiei fizice, psihologia vederea și baschetul fizice, fiziologia efortului, pedagogia.

 • Continutul si sfera domeniului baschetului referat
 • Căutaţi textul integral al cărţilor Găsiţi cartea perfectă ce serveşte scopurilor dvs.
 • Conjunctivita alergica
 • Google Căutare de cărţi
 • Curs Baschet | PDF
 • Pdf masă de testare a ochilor

Calitatea de interdisciplinaritate conferă baschetului caracteristica de a avea şi o metodologie de cercetare ştiinţifică proprie. Disciplină de învăţământ Specialiştii care se formează în unităţile de învăţământ specifice educaţiei fizice şi sportului pot avea nivele de pregătire diferite în raport cu gradul de însuşire a disciplinei baschet, aceştia sunt: instructorii sportivi, antrenorii, profesorii de educaţie fizică, cercetătorii ştiinţifici.

Important este ca acesti specialişti să fie formaţi teoretic şi practic, cu cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, în principal metodologice, predării baschetului în unităţile de învăţământ sau în cele sportive.

Ce te face special? - Mariana Atencio - TEDxUniversityofNevada

Verificaţi- vă cunoştinţele 1. Dintre cele 3 părţi constitutive ale jocului de baschet: teoria, metodica şi practica jocului, pe care o consideraţi prioritară? Evoluţia jocului de viziune la minus 8 a determinat apariţia şi evoluţia unor noi caracteristici şi tendinţe, care sunt acestea?

Calitățile sale de necontestat, dinamica, satisfacția personală sau colectivă, spectaculozitatea dar și capacitatea vederea și baschetul pliere pe diversele vârste și categorii de oameni au permis diversificarea mediilor în care se practică jocul de baschet. În conformitate cu sarcinile și scopurile practicării jocului de baschet îl putem clasifica în mijloc de realizare al mișcării la diverse nivele și ca sport de performanță.

Baschetul de performanță. Așa cum am amintit baschetul a suportat profunde schimbări, în special în ultimii ani, fapt evidențiat prin evoluția dinamicii jocurilor desfășurate în cadrul competițiilor de nivel european sau mondial.

Curs Baschet

Trebuie să remarcăm că performanța în baschet este condiționată de anumiți factori dintre care amintim : - performanța este decisiv determinată de calitatea materialului uman ce ne stă la dispozițieacesta fiind factorul de la care trebuie să pornim la conceperea și desfășurarea întregului proces.

Ca argument al deosebirii existente între baschetul de performanță și celelalte categorii ale jocului de baschet, evidențiem disocierea procesului de antrenament care prezintă caracteristici proprii. Astfel, existența priorităților competiționale presupune practic și diferențierea celor care conduc antrenamentul și are ca atribuții creșterea și dezvoltarea capacităților de joc.

Baschetul face parte din categoria jocurilor sportive inventate. Calitatea de joc sportiv il incadreaza: in primul rand ca subdomeniu specializat al culturii, educatiei si civilizatiei sportive; in al doilea rand ca forma de activitate sociala organizata. Jocul de baschet este un joc sportiv colectiv, cu un mod specific de manifestare si practicare a activitatii corporale si vederea și baschetul exercitiului fizic, la care participantii constituiti in doua echipe a 5 jucatori, aflati temporar intr-un raport de adversitate neostila, tipica jocurilor sportive, denumita rivalitate sportiva, lupta pe un teren special amenajat cu cosuri de baschet, pentru obtinerea victoriei, fiecare participant incercand sa realizeze mai multe aruncari reusite in cosul adversarilor, in conditiile regulamentului de joc.

Antrenorul are ca sarcină influențarea prin măsurile luate a comportamentului sportivului în competițiicomportamentul viziunea este hipermetropie condițiilor ambientale de la locul de desfășurare a competiției și asigurarea succesului. Aceste caracteristici vederea și baschetul de la antrenor unele cunoștințe dar și capacitatea psihologică de a induce sportivilor comportamentul și atitudinile necesare acționării în competiții.

Un important factor al dinamizării evoluției jocului de baschet a fost constituit de o serie de modificări operate de F. În sportul de mare performanță competiția și spiritul acesteia este generalizat, el generalizându-se în cadrul fiecărei partide.

Rezultatul obținut are importanță pentru fiecare sportiv vederea și baschetul echipă dar determină și poziționarea față de alți competitori, rezultatele obținute vor stabili clasamentele finale. Sub aspectul valoric maxim al marii performanțe putem aprecia că este atins în N.

A campionatul S. Baschetul aici se definește ca un fenomen social care se pliază fericit pe spiritul americanmare amator de senzațional, reprezentat de un public care prețuiește și respectă valorile sportului. Principala caracteristică a baschetului profesionist american este determinată de simbioza dintre sport și senzațional. Personajul central îl reprezintă sportivul vedetă pentru care se dezvoltă un adevărat vederea și baschetul întreținut atât de spectatori, de cluburi dar și de marile concerne de publicitate.

vederea și baschetul cum vă puteți îmbunătăți vederea acasă

Pe această idee fiecare club și asociație și-a constituit o istorie proprie susținută de personalități da marcă ce au activat la acel club. Baschetul american a creat prin mijloacele amintite adevărate legende care influențează prin personalitatea lor baschetul ca Bill Russel, Magic Johnson, Air Jordan. Impactul pe care îl are baschetul asupra societății se poate vedea și din audiența pe care o are desfășurarea unui joc de circa de mii de spectatori în funcție de capacitatea sălilor.

vederea și baschetul Viziunea Golovin

Cu siguranță că toate acestea impun parametri deosebiți în selecționarea și pregătirea sportivilor care pune accentul pe o pregătire individualizatăabordarea teoretică fiind posibilă datorită intelectualizării jucătorilor.

Baby baschet. Nivelul de performanță la care se practică jocul de baschet presupune cu necesitate și o structură prin care sportivul să aibă posibilitatea să parcurgă etape de pregătire în funcție de vârstă, pentru a ajunge la marea performanță.

Bine ați venit la Scribd!

Primul nivel se regăsește în baby-baschet în care sunt cuprinși copii cu vârstă de până la 10 ani. Acest cadru se formează în urma selecției inițiale cu respectarea criteriilor și cerințelor vederea și baschetul pentru această vârstă. Singurul criteriu eliminatoriu este starea de sănătate care trebuie să-i permită acestuia desfășurarea unei activități sportive conform scopului. În selecționarea copiilor pentru practicarea jocului de baschet unul din principiile importante trebuie să fie dorința copilului de a desfășura activitatea de baschet.

Specialiștii recomandă ca în grupele de copii să nu se depășească de copii, iar pentru competiție pentru acest nivel echipa să fie compusă din 12 jucători. Minibaschet Pentru acest eșalon sunt cooptați copii în vârstă de ani.

Vederea și baschetul sunt constituite în urma selecției inițiale cu respectarea criteriilor și a cerințelor acestei vârste.

Mai multe despre acest subiect