Sprijin pentru viziune,

Misiune, viziune, valori

care este motivul miopiei

VALORI Integritate, respect şi egalitate de şanse În tot ce facem, acţionăm cu integritate şi corectitudine, prin respectarea prevederilor legale în vigoare, precum și a politicii anticorupție a companieiarătând respect membrilor echipei, clienţilor, partenerilor şi furnizorilor.

Egalitatea de şanse reprezintă o valoare fundamentală promovată de TRANSFOND, prin aplicarea unei politici care încurajează luarea în considerare a angajaţilor şi partenerilor, indiferent de gen, vârstă, origine etnică, religie, dizabilităţi, opțiune politică sau origine socială, promovând tratamentul egal al acestora.

cum sunt legate viziunea și nașterea

Orientare către clienţi Ne dedicăm resursele înţelegerii şi satisfacerii nevoilor clienților. Suntem responsabili faţă de clienţii noştri, ca şi față de mediul în care ne desfăşurăm activitatea.

viziune cum se evaluează

Munca în echipă Încurajăm și recunoaştem munca în echipă, susținerea reciprocă a eforturilor în cadrul echipei, disponibilitatea angajaților noștri de a colabora și de a acorda sprijin necondiționat colegilor care îl solicită pentru rezolvarea problemelor. Toți salariații sunt încurajați să își împărtășească cunoștințele și experiențele acumulate, propriile opinii și idei în cadrul companiei.

vitamine pentru a îmbunătăți viziunea afine

Sărbătorim cu toții succesele individuale și colective. Flexibilitate și dinamism Ne adaptăm procedurile, programele și acțiunile la nevoile clienţilor şi ale pieţei, precum și la schimbările tehnologiei.

vedere dublă după cataractă chirurgicală

Inovaţie Încurajăm sprijin pentru viziune apreciem creativitatea oamenilor noștri, luăm în considerare ideile inovatoare de dezvoltare. Credibilitate Respectăm promisiunile făcute clienților și partenerilor noștri.

Cheratită exogenă (superficială) și endogenă (profundă)

Respect pentru mediul înconjurător TRANSFOND sprijin pentru viziune în tehnologii prietenoase mediului înconjurător, sprijin pentru viziune în acele tehnologii care determină reducerea impactului asupra mediului, prin eliminarea substanţială a utilizării hârtiei și proceselor care este profunzimea vederii procesării pe suport hârtie transport, ambalare, depozitare, arhivare etc.

Promovarea acestor principii se realizează prin politica de mediu asumată de companie atât în totalitatea sa cât şi la nivelul fiecărui angajat.

viziunea minus 5 este multă

Responsabilitate socială corporatistă Societatea desfășoară activități de sprijin cu prioritate în domeniul solidarității sociale, al educației financiare, al dezvoltării calității actului medical, precum și în domeniul culturii, în concordanţă cu politica de responsabilitate socială adoptată.

Mai multe despre acest subiect