Biblioteca de viziuni

Misiune, viziune, obiective, servicii | Biblioteca Publică „George Munteanu”, Bravicea

Misiunea Bibliotecii Naţionale a României Misiunea Bibliotecii este aceea de a dezvolta, organiza, conserva, cerceta, accesibiliza şi de a pune în valoare, sub biblioteca de viziuni forme, patrimoniul documentar naţional în scopul susținerii informării, studiului, cercetării și educației.

biblioteca de viziuni acuitatea vizuală 120 la sută

Prin Depozitul Legal, Biblioteca Națională a României are ca obiectiv tezaurizarea producției editoriale naționale.

Viziunea Bibliotecii Naţionale a României Biblioteca Națională a României, a cărei istorie este legată, în mod tradițional, de păstrarea memoriei documentare a țării, își orienteză dezvoltarea în acord cu nevoile utilizatorilor și cerințele determinate de evoluția tehnologică a secolului XXI, pentru a-și menține rolul de instituție responsabilă pentru conservarea și punerea la dispoziție, sub multiple forme, a patrimoniului cultural național scris.

biblioteca de viziuni viziune orizont

În următorii ani, adaptarea constantă și neîntreruptă la schimbările sociale și tehnologice este cheia pentru ca Biblioteca Națională a României să rămână o instituție fundamentală pentru cultura română. Caracterizată de flexibilitate, Biblioteca Națională a României susține cercetarea și promovarea rezultatelor acesteia, participă la diversificarea ofertei cultural-educative naționale și locale, dezvoltă servicii de calitate, perfect adaptate nevoilor diferitelor categorii de utilizatori, încurajând, totodată, colaborarea între instituțiile care alcătuiesc Sistemul Național de Biblioteci, precum și între instituțiile de cultură.

biblioteca de viziuni lămâie cu apă pentru vedere

Mai multe despre acest subiect