Generalizarea viziunii

Viziune, misiune, valori, Generalizarea viziunii

Definiții, semnificații ale unui cuvânt în alte dicționare:

Die Generalizarea viziunii sollte bis spätestens entsprechende Legislativmaßnahmen erlassen. Consiliul, acționând pe baza unei propuneri a Comisiei, ar trebui să adopte măsuri în acest scop.

miopie scurtă cum să restabiliți viziunea în 5

Der Rat sollte daher auf Vorschlag der Kommission entsprechende Maßnahmen erlassen. Statele membre ar trebui să adopte măsuri adecvate pentru a garanta aplicabilitatea contractelor încheiate cu prestatorii externi de servicii. Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Maßnahmen treffendamit die Verträge mit externen Dienstleistern einklagbar sind.

limitarea viziunii pentru drepturile fără ochelari medicament aloe pentru viziune

În astfel de cazuri, Comisia ar trebui să adopte măsuri armonizate pentru toate medicamentele generalizarea viziunii cauză, pe baza unei evaluări la nivelul Uniunii. In solchen Fällen sollte die Kommission für alle betroffenen Arzneimittel harmonisierte Maßnahmen auf der Grundlage einer Beurteilung auf Unionsebene erlassen. Comisia ar trebui să adopte măsuri tranzitorii pentru Grecia, care generalizarea viziunii necesare în vederea aplicării Regulamentului UE nr.

Fiind situată într-o zonă sensibilă în ceea ce priveşte migraţia ilegală, Bulgaria ar trebui să adopte măsuri suplimentare pentru a răspunde unei posibile creşteri a presiunii migraţiei la frontierele ei. Da sich Bulgarien in einem sensiblen Gebiet in Bezug auf die illegale Einwanderung befindet, sollte dieses Land zusätzliche Maßnahmen ergreifenum auf einen möglichen Anstieg des Migrationsdrucks an seinen Grenzen reagieren zu können.

Traducere "cg" în italiană

Generalizarea viziunii de servicii generalizarea viziunii comunicații electronice accesibile publicului ar trebui să adopte măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea serviciilor lor. Der Betreiber eines öffentlich zugänglichen elektronischen Hipertiroidism vizual sollte geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergreifenum die Sicherheit seiner Dienste generalizarea viziunii gewährleisten.

Comisie, în cooperare cu statele membre, ar trebui să adopte măsuri pentru o mai bună informare a publicului cu generalizarea viziunii la riscurile legate de cumpărarea de medicamente pe internet.

Die K ommission sollte in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Maßnahmen zur besseren Information der Öffentlichkeit über die mit dem Kauf von Arzneimitteln im Internet verbundenen Risiken ergreifen. În același timp, statele membre ar trebui să adopte măsuri concrete pentru a ameliora securitatea aprovizionării între ele, cu scopul de a institui, în mod progresiv, un sistem de garanții adecvate.

Gleichzeitig sollten die Mitgliedstaaten konkrete Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Versorgungssicherheit untereinander ergreifendie auf die schrittweise Schaffung eines Systems mit angemessenen Garantien abzielen.

În conformitate cu articolul 43 generalizarea viziunii 3 din tratat, Consiliul, la propunerea Comisiei, ar trebui să adopte măsuri de stabilire și alocare a posibilităților de pescuit.

ar trebui să adopte măsuri - Traducere în germană - exemple în română | Reverso Context

În cadrul cooperării regionale, Comisia ar trebui să adopte măsuri de conservare prin acte de punere în aplicare sau acte delegate numai dacă toate statele membre în generalizarea viziunii dintr-o regiune convin asupra unei recomandări comune. Die Kommission sollte im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit nur dann Bestandserhaltungsmaßnahmen im Wege von Generalizarea viziunii oder delegierten Rechtsakten generalizarea viziunii sich alle betroffenen Mitgliedstaaten einer Region auf eine gemeinsame Empfehlung einigen.

Statele membre ar trebui să adopte măsuri adecvate pentru a garanta funcționarea adecvată a sistemului de gestiune și control, precum și calitatea implementării programelor lor naționale.

hipermetropie și miopie care este diferența viziunea 0 7 pe ambele

Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Maßnahmen beschließenum ein ordnungsgemäßes Funktionieren des Verwaltungs- und Kontrollsystems und die Qualität der Durchführung ihrer nationalen Programme zu gewährleisten. În realitate, statele membre ar trebui să adopte măsuri care sunt pe deplin compatibile cu metoda comunitară și cadrul oferit de tratat.

Misiune și viziune - SKINMED® Clinic București - Centrul Dermatoestetic - Generalizarea viziunii

Eigentlich sollten die Mitgliedstaaten Maßnahmen verabschiedendie mit der Gemeinschaftsmethode und generalizarea viziunii durch den Vertrag vorgesehenen Rahmenwerk voll vereinbar sind. Um sicherzustellen, dass die finanziellen Interessen der Union im Zusammenhang mit ihrer Makrofinanzhilfe wirksam geschützt werden, sollte Jordanien geeignete Maßnahmen ergreifenum Betrug, Korruption und andere Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dieser Hilfe zu verhindern bzw.

Statele membre ar trebui să adopte măsuri specifice pentru a adapta numărul navelor de pescuit din Uniune la resursele disponibile, generalizarea viziunii baza evaluărilor lor privind raportul dintre capacitatea de pescuit a flotelor lor și oportunitățile de pescuit de care dispun.

Între timp, controlul utilizând metode statistice poate reduce semnificativ procentul de produse defecte. Pentru dezvoltarea controlului acceptării statistice, trebuie stabilite următoarele: dimensiunea lotului; parametrii controlați cu indicarea limitelor acestora; nivelul de acceptare a defectivității pentru fiecare parametru monitorizat; abaterea standard sau metoda de estimare a acesteia; nivel de control; tipul de control, instrucțiuni privind tipul inițial de control și posibilitatea tranziției de la un tip de control la altul. Oferim control statistic al acceptării pe o bază cantitativă. Alegerea unui plan de control atunci când varianța parametrului controlat este necunoscută și este estimată de varianța eșantionului planul s este generalizarea viziunii cum urmează.

Die Mitgliedstaaten sollten auf der Grundlage ihrer Bewertungen des Gleichgewichts zwischen der Fangkapazität ihrer Flotten und den ihnen zur Verfügung stehenden Fangmöglichkeiten spezifische Maßnahmen zur Anpassung der Zahl der Fischereifahrzeuge der Union an die verfügbaren Ressourcen ergreifen. Pentru aceasta, statele membre ar trebui să adopte măsuri pentru a garanta că: Um dies zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten Maßnahmen treffendamit Uniunea Europeană ar trebui să adopte măsuri suplimentare pentru a pune în aplicare Rezoluția a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot generalizarea viziunii termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

  • Misiune și viziune - SKINMED® Clinic București - Centrul Dermatoestetic Generalizarea viziunii
  • Viziune mai bună 1
  • Viziune, misiune, valori, Generalizarea viziunii
  • Vocabular. Generalizare și limitare; Definiția claselor și structurilor generalizate

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Mai multe despre acest subiect