Ecologia viziunii

Viziunea umană și ecologia -

ecologia viziunii

Portal Ecologie Ecologia din cuvintele grecești: oekos - casă și logos - știință, adică "știința studierii habitatului" este o știință biologică de sinteză ce studiază interacțiunea dintre organisme, tioctacid pentru vedere și mediul în care ele trăiesc abiotici și biotici.

Pentru aceasta ecologia analizează îndeaproape structura, funcția și productivitatea sistemelor biologice supraindividuale populațiibiocenoze și a ecologia viziunii mixte ecosisteme.

Cu timpul, în a ecologia viziunii jumătate a sec.

ecologia viziunii

XX prin conștientizarea importanței condițiilor de mediu, semnificația termenului ecologie s-a lărgit peste sensul restrâns din domeniul biologiei, devenind și un sinonim pentru ideea de protecție a mediului înconjurător. Totodată, se leagă strâns de ecologie domeniul promovării unei economii ecologizate, unde principiile ecologice devin și principii fundamentale în dezvoltare.

ecologia viziunii

Ecologia este în mare parte o știință descriptivă și experimentală. În ecologie se folosesc multe metode împrumutate din alte discipline: metode matematice pentru a modela evoluția populațiilor, metode fiziologice pentru a înțelege viața organismelor, metode geologice pentru a descrie proprietățile solului, etc.

ecologia viziunii

Mai multe despre acest subiect