Esența viziunii despre lume dialectico-materialistă

Esența viziunii despre lume dialectico-materialistă

Esența viziunii despre lume dialectico-materialistă. Meniu de navigare

Dialectică Dialectică gr. Elemente de gîndire dialectică se întîlnesc încă în concepţiile filozofice ale Orientului antic India, China etc.

tehnica video pentru viziune

În Europa, un rol însemnat în elaborarea dialecticii au avut filozofii antici greci, în special Heraclit din Efes şi Aristotel. În filozofia premarxistă se cunosc două forme principale ale dialecticii: a dialectica naivă, spontană a anticilor, care a sesizat legătura universală dintre fenomenele lumii reale, mişcarea şi transformarea lor continuă, refacerea vederii de gâtul liliecilor să le poată da însă o explicaţie ştiinţifică, datorită nivelului insuficient de dezvoltare a cunoştinţelor ştiinţifice şi a practicii social-istorice; dialectica spontană poate caracteriza şi activitatea de cercetare, metoda şi viziunea unor oameni de ştiinţă, gînditori etc.

medic viziune nona

Hegel a prezentat lumea ca un proces de autodezvoltare a ideii, determinat de contradicţiile ei interne. El a formulat principiile dialectice ale acestei autodezvoltări, elaborînd şi un sistem al categoriilor dialecticii, prin care a dezvăluit caracterul dialectic al gîndirii.

vitamine multi tabs pentru viziune

Adevăraţii creatori ai dialecticii ca ştiinţă au fost însă Karl Marx şi Friedrich Engels. Eliberînd dialectica de idealism şi de elementele mistice ale filozofiei hegeliene, Marx şi Engels au creat o dialectică materialistă, opusă dialecticii hegeliene.

Materialism dialectic

Dialectica marxistă se întemeiază pe realizările cele mai de importante ale gîndirii dialectice din cursul întregii istorii a filozofiei, pe sintetizarea rezultatelor ştiinţelor, pe generalizarea practicii social-istorice a omenirii, a experienţei luptei de clasă a proletariatului.

Ea porneşte de la mişcarea reală din natură, societate şi gîndire, subliniind că dialectica obiectivă esența viziunii despre lume dialectico-materialistă fenomenelor naturii şi ale societăţii determină dialectica subiectivă a noţiunilor şi se reflectă în aceasta.

Tocmai pentru că sînt legi ale dialecticii obiective, legile dialecticii apar şi ca legi şi principii ale dialecticii subiective, adică ale cunoaşterii. Dialectica cunoaşterii are totodată legi interne, specifice, din care decurge independenţa sa relativă faţă de dialectica obiectivă şi caracterul său creator.

Esența viziunii despre lume dialectico-materialistă

Elaborarea dialecticii materialiste de către Marx şi Engels constituie o parte integrantă a revoluţiei săvîrşite de ei în filozofie. Dialectica se opune metafizicii, care priveşte fenomenele realităţii ca fiind în mod absolut izolate unele de altele, imuabile, lipsite de contradicţii interne, identice cu ele înseşi.

Înţelegînd lumea ca un sistem material infinit şi unitar de obiecte şi procese, care prezintă o foarte mare variaţie calitativă, dialectica materialistă le studiază în interdependenţa şi interacţiunea lor. Dialectica este concepţia cea mai profundă, mai cuprinzătoare şi mai bogată în conţinut despre mişcare şi dezvoltare.

 • Materialism - Materialism - airebarcelona.ro Esența viziunii despre lume dialectico-materialistă
 • Idealism - Wikipedia
 • Metoda de testare a acuității vizuale
 • Marxismul ca teorie economico-socială[ modificare modificare sursă ] Marxismul este o teorie economico-socială bazată pe lucrările lui Karl Marxun filozof, economist, jurnalist și revoluționar german de origine evreiască, din secolul al XIX-lea, care a colaborat în elaborarea sus-numitei teorii cu Friedrich Engels.
 • Test viziune fata
 • Picături de restabilire a vederii
 • Materialismul și idealismul în filozofie. Ce este materialismul? Materialistul este cine

Ea priveşte mişcarea ca automişcare, ca autodezvoltare, ca proces infinit, care exprimă unitatea dialectică a acumulărilor cantitative a evoluţiei şi a schimbărilor calitative radicale a saltului, a revoluţiei.

Principiile fundamentale ale dialecticii unitatea şi opoziţia lupta contrariilor, trecerea schimbărilor cantitative în schimbări calitative şi negarea negaţiei exprimă legi universale ale realităţii obiective şi ale reflectării ei în conştiinţă. De aceea, dialectica este, după cum sublinia Lenin, în acelaşi timp ontologie, gnoseologie teorie a cunoaşterii şi logică dialecticăaceste laturi ale dialecticii aflîndu-se într-o indestructibilă unitate.

exercițiu pentru ochii care au miopie

Legile dialecticii nu se reduc, însă, la aceste legi principale; legile derivate care le concretizează şi completează pe cele principale sînt exprimate în categoriile corelative esenţă şi fenomen, conţinut şi formă, necesitate şi întîmplare, cauză şi efect, posibilitate şi realitate, general, particular şi singular etc. Esenţa dialecticii, după expresia lui Lenin, este principiul unităţii şi luptei contrariilor.

Esența viziunii despre lume dialectico-materialistă. Formă de viziune materialistă

Toate celelalte principii ale dialecticii se concentrează în această lege fundamentală, care arată izvorul intern al mişcării, forţa motrice permanentă a autodezvoltării obiectelor şi proceselor. Dialectica materialistă se dezvoltă permanent, avînd un caracter creator. Esența viziunii despre lume dialectico-materialistă baza acestei dezvoltări stă generalizarea celor mai noi date ale ştiinţelor şi ale practicii social-istorice.

Dialectica marxistă este o metodă de cunoaştere şi de transformare revoluţionară a naturii societăţii şi gîndirii.

 1. Bogdan Rusu — Lenin, Hegel și dialectica Cadouri și sfaturi Idealismul și tipurile sale în filozofie.
 2. Viziunea a coborât
 3. Blestem miopia
 4. Viziune noi dezvoltări
 5. Dictionar politic - Dialectica
 6. Materialismul dialectic este o filozofie a științeiistoriei și naturii dezvoltată în Europa și bazată pe scrierile lui Karl Marx și Friedrich Engels.
 7. Lovinescu Bogdan Rusu — Lenin, Hegel și dialectica Esența viziunii despre lume dialectico-materialistă.

Reflectînd fidel legile lumii obiective, ea constituie o metodă de cercetare consecvent ştiinţifică, o metodologie generală corespunzătoare nivelului de dezvoltare a ştiinţei moderne, reprezentînd fundamentul teoretic al metodelor particulare folosite de toate domeniile ştiinţei. În funcţie de diferite alte orientări filozofice în care mai apare, termenul de dialectică are diverse semnificaţii: la neoraţionalişti dialectica este concepută ca modalitate epistemologică fundamentală G.

Bachelard, F.

Mai multe despre acest subiect