Metoda de refacere a vederii surikova

metoda de refacere a vederii surikova

Conştiinţa metoda de refacere a vederii surikova gîndirea metoda de refacere a vederii surikova, oricît de mult ar părea că se situează deasupra simţurilor noastre, sînt produsul unui organ material, fizic, produsul creierului.

Rămîne de cercetat în ce mod se face legătura între materia aparent neînzestrată cu nici un fel de sensibilitate şi o materie care, compusă din aceiaşi atomi sau electroniposedă totodată, clar exprimată, facultatea de a simţi.

Willkommen bei Scribd!

Materialismul, punînd în termeni precişi această problemă, nesoluţionată încă, creează un imbold pentru soluţionarea ei, pentru noi cercetări experimentale.

L e in i n P e mulţi dintre dumneavoastră, dragi cititori, vă cunosc demult. Dumneavoastră sîn- teţi aceia oare aţi participat activ la disputele în probleme ca:Trăsăturile personalităţii omului nou, Conştiinţă şi datorie, Eu şi timpul, Codul moral al constructorilor comunismului, desf ăşurate nu numai în cluburi, ci şi în paginile revistelor şi ziarelor.

operează hipermetropia

Dumneavoastră sînteţi aceia care, în săli de conferinţe ori în convorbiri restrânse, în timpul plimbărilor sau al excursiilor, în scrisori trimise din regiunile pământurilor nedesţelenite sau de pe şantierele comsomoliste, mi-aţi pus întrebări cu privire la natura psihicului.

Cu acest prilej, adeseori ieşea la iveală că un fenomen care vi se părea o enigmă a conştiinţei fusese explicat de mult de psihologie, iar ceea ce socoteaţi că este de la sine înţeles rămîne deocamdată nelămurit.

Şi nu numai că am susţinut în toate chipurile năzuinţele interlocutorilor mei de a nu rămîne în urma vremurilor şi de a-şi cultiva calităţile de om nou, dar împreună cu ei m-am gîndit neîncetat cum trebuie să realizăm acest lucru, cum să transpunem în viaţă mai bine şi mai repede prevederile cuprinse în hotărârile celui de-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Totuşi, nu totdeauna reuşeam să vă satisfac setea de cunoaştere. Şi atunci m-am hotărât să scriu o carte despre psihologia vieţii de toate zilele, despre acele însuşiri ale conştiinţei, care se manifestă la fiecare pas, despre particularităţile psihice, ale omului nou, constructor al comunismului -— o carte în care utilitatea informaţiilor să se îmbine cu o expunere atrăgătoare. In afară de manualele de fizică, geometrie, mineralogie, metoda de refacere a vederii surikova, zoologie, există cărţi intitulate: Fizică distractivă, Geometrie distractivă, Mineralogie distractivă, Astronomie distractivă, Zoologie distractivă.

Atunci de oe nu s-ar putea expune şi unele probleme de psihologie într-un limbaj mai 'atrăgător decît cel f olosit în manuale? Cit priveşte expunerea, am făcut-o în aceeaşi ordine ca în manualele de psihologie. După părerea mea, aceasta va înlesni lectura cărţii care, de altfel, poate fi citită începînd de oriunde. Cartea este alcătuită din mid povestiri — unele hazlii, altele serioase, din descrieri de experimente, fragmente literare, iar, pe alocuri, cuprinde scurte răspunsuri la întrebări, exemple izolate sau explicaţia desenelor.

Fiecare povestire răspunde la o întrebare şi lămâi- reşte o lege psihologică.

boala ochilor

Pentru înţelegerea lor în lucrarea de faţă sînt date definiţiile noţiuniloi fundamentale ale psihologiei metoda de refacere a vederii surikova. Unele dintre problemele analizate în carte, ce au suscitat interesul acelora cu care am stat de vorbă, au preocupat ida pentru vedere oameni cu mii de ani în urmă. Acolo unde ştiinţa a stat în frunte, religia a fost nevoită să cedeze.

Слезы накатили через несколько секунд, как только дверь за ним закрылась.

Totuşi,' unele superstiţii mai sînt încă vii la o parte din tineretul sovietic, şi aceasta pentru că nu le cunoaşte originea. Din cauza cunoştinţelor insuficiente, unora ar putea să li se pară că activitatea psihică a omului nu este întru totul supusă legilor obiective. Despre lupta împotriva superstiţiilor şi a prejudecăţilor se vorbeşte îin Programul P. Ştiinţa este chemată să sprijine această luptă, dînd o explicaţie ştiinţifică fenomenelor socotite uneori ca oculte. Cînd am scris prezenta lucrare, am avut în vedere şi acest scop.

exerciții pentru restabilirea mesei de vedere

Un alt deziderat al meu a fost ca schiţele viziune singulară în carte, alături de cunoştinţele generale de psihologie prezentate, să trezească la unii dintre dumneavoastră dorinţa de a se ocupa în mod serios de studiul acestei ştiinţe atît de interesante.

Majusculele de mai sus vor atrage atenţia chiar şi acelora care n-au citit introducerea mea în întregime. Oprindu- şi privirea asupra frazei scrisă cu litere mari de tipar, ei vor fi curioşi să ştie despre ce este vorba la pagina Iată că am şi făcut cunoştinţă!

făcând exerciții împreună pentru a restabili vederea

Ştiam că în Siberia voi fi mai de folos decât la Moscova. Şi mă simt dator să declar că sînt foarte fericit şi mîndru de această încredere. Ba chiar mai mult cititor decît autor. Nu numai pentru că autorul este bătrîn, iar cititorul tînăr, dar şi pentru că această carte este scrisă pentru cititor şi despre cititor.

Timpul — este timpul nostru miinunat, care îşi accelerează mereu goana sa. După cum scria Karl Marx a fost nevoie de milenii pentru ca foamea care silea pe om să consume came crudă, ajutîn- du-se numai de mîini, unghii şi dinţi, să devină foamea care se potoleşte cu carne friptă, folosind cuţitul şi furculiţa. A fost nevoie de secole pentru ca dragostea sexuală a oamenilor din timpurile străvechi să capete criteriul moral al reciprocităţii, după cum scrie Friedrich Engels.

Dar au fost de ajuns cîteva decenii de orînduire socialistă pentru ea atitudinea faţă de femeie în republicile sovietice ale Asiei Centrale să se schimbe radical, pentru ca munca să se transforme dintr-o obligaţie grea într-o necesitate plăcută şi pentru ca muncitorul sovietic de rînd să devină mai intelectual decît intelectualul burghez obişnuit. Acest proces se accelerează sub ochii noştri.

Doar cu 3 alimente poti scapa de ochelari. Remedii naturale pentru vedere

Conştiinţa diferiţilor oameni în feluritele ei manifestări poate corespunde prezentului, mai poate purta ,negii moşteniţi1' — rămăşiţe ale trecutului, sau poate depăşi prezentul.

Şi aşa se poate întîm- pla în toate: în interese şi năzuinţe, în concepţia despre lume şi în fapte, în deprinderi şi în caracter. Dar eu doresc ca conştiinţa mea să se elibereze de moştenirea negativă a trecutului, să ia din această moştenire numai ceea ce este bun. Vreau ca conştiinţa mea să meargă nu numai în pas cu timpul, dar să-l şi întreacă, să transpună ziua mea de mîine în ziua mea realitate despre viziune astăzi.

In acest sens vreau să te ajut pe tine, cititorule, iar un al treilea vrea să ne ajute pe noi amîndoi. Cu cît omul năzuieşte mai mult către aceasta, cu atît se spune că este mai conştient. In literatura ştiinţifică, acest termen se întîlneşte încă din secolul al X-lea, dar oficial a fost introdus de către filozoful german Christian Wolff relativ de curând, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, cînd psihologia s-a desprins ca un domeniu independent al ştiinţelor.

Totuşi, încercările de a cunoaşte psihicul omului datează încă din timpuri îndepărtate.

Prima expunere sistematică a unor noţiuni de psihologie a fost făcută de Aristotel — î. De altfel, el şi-a intitulat Despre suflet una din lucrările sale. Mult mai tîrziu, medicul şi naturalistul roman Clau- dius Galenus — e. Şi atunci, cum poate exista o ştiinţă despre ceea ce nu există? A trebuit să cad de acord că, intr-adevăr, o ştiinţă despre ceea ce nu există nu poate fi cu putinţă.

Altfel, ar însemna să se schimbe numele multor ştiinţe. Există însă procese sufleteşti sau, mai corect, procese psihice, cum sînt: conştiinţa, senzaţia, percepţia, reprezentarea, gîndi- rea, emoţiile, voinţa.

Reacții acute de șoc afectiv Afecțiuni hiperkinetice, hipokinetice, subacute ale ginilor și gazdelor De la câteva minute la trei zile Psihoze reactive Psihoza isterica, iluzii paranoide reactive, iaranoide reactive De luni de zile Răspuns acut la stres; tulburare de stres acut Hiperkinetic, hipokinetic, fiziologic Tulburare de stres posttraumatic IITCP Acut, cronic, întârziat De la o jumătate de an la câțiva ani Extrem Pe termen scurt, prelungit, mixt de anxietate-depresiv! Cu cât sistemul de relații personale cu lumea, cu ceilalți oameni, cu sine este mai dizarmonic, cu atât mai intens sunt exprimate procesele de inadaptare mentală, manifestate într-o serie de tulburări nevrotice, somatice și psihotice. Buna adaptabilitate a unei persoane poate împiedica stabilirea acestei limite.

Chiar şi Aristotel descria în tratatul său mai curînd procesele psihice reale şi nu sufletul abstract, despre care abia mai tîrziu a început să vorbească creştinismul, denaturînd foarte mult concepţiile lui Aristotel. Idealiştii au încercat şi încearcă şi acum să interpreteze psihicul ca o manifestare a unui capriciu spiritual prim, independent de materie.

Materialismul dialectic consideră că materia este factorul prim, iar conştiinţa, psihicul, factorul secund. Istoria psihologiei este istoria luptei şi victoriei materialismului asupra idealismului. Oricare ar fi, în amănunt, concepţiile despre lume, în ultimă analiză ele metoda de refacere a vederii surikova fi împărţite în două categorii. Omul care socoteşte că lumea înconjurătoare nu există decît în conştiinţa sa este idealist. Cel care consideră că lumea, natura, viaţa sînt o realitate obiectivă, care există în afară şi independent de conştiinţă, este materialist.

Pe scurt, pentru un materialist factorul prim este existenţa, iar pentru idealist — conştiinţa.

 1. Vederea se restabilește după naștere

Greşeli în interpretarea fenomenelor psihice s-air făcut destul de multe. Astfel, Spinoza, filozof ateist şi materialist olandez —considera gîndi- rea drept o proprietate eternă a întregii materii.

Pe la mijlocul secolului trecut, o largă răspîndire a cunoscut paralelismul psihofizic, potrivit căruia fenomenele psihice şi fiziologice se desfăşoară în mod independent unele de altele, paralel.

Omul este considerat ca un automat, ceea ce convine pe deplin intereselor de clasă ale burgheziei. Unii oameni de ştiinţă, reprezentanţi ai aşa-numitei psihologii funcţionale, susţineau că psihicul se împarte în funcţii independente; alţii, psihologii gestaltişti, socoteau că orice proces psihic constituie un tot indivizibil.

Psihologia, în înţelesul ei materialist-dialectic, este ştiinţa care studiază psihicul, adică însuşirea creierului de a reflecta realitatea obiectivă. Din numeroasele probleme praatice ale psihologiei două sînt mai importante: de a contribui la dezvoltarea multilaterală a personalităţii omului şi de a-i uşura munca. Există însă şi un alt înţeles al acestui cuvînt.

Hochgeladen von

Intr-o zi, mă plimbam cu unul dintre tinerii mei prieteni şi, după ce am urcat un deal, ne-am aşezat să ne odihnim. Privind la neobositul Grivei care lătra vesel, străduindu-se să-şi prindă coada, tovarăşul meu de drum a spus zîmbind: — Ar fi interesant de ştiut ce-i acum în mintealui Grivei?

Şi, în general, oare cîinii au conştiinţă? Ce spune ştiinţa în privinţa asta? Lămuriţi-mă, vă rog, despre ce teanc este vorba, şi atunci am să vă pot răspunde dacă am sau nu.

teste de miopie

M-am hotărît să pun capăt glumei şi i-am spus: — Vezi, tot aşa şi oamenii n-au putut răspunde dacă animalele au conştiinţă pînă ce n-au înţeles ce este conştiinţa omului, pe care ei o atribuiau animalelor sau pe care o negau ca existînd la acestea.

S-a încins o discuţie, şi iată despre ce am vorbit. Atîta timp cit sufletul se află în corp, omul este conştient; cînd sufletul părăseşte vremelnic corpul, omul cade în leşin sau adoarme, iar cînd sufletul se desparte definitiv de corp omul moare.

 • K. K. Platonov - Psihologia Distractiva v | PDF
 • Видите ли, я первой соглашусь, что поведение Галилея заслуживает осуждения.
 • Подводя итог жизни Кэти, не опуская ничего, кроме наиболее откровенных сексуальных эскапад, Николь не стала смягчать удар.
 • Dacă vederea dumneavoastră s-a deteriorat ușor
 • Они попросили Арчи несколько раз повторить отрывок.
 • Vederea este mai rea uneori mai bună

Alţii credeau că suflet au şi animalele. In India mulţi socotesc şi în zilele noastre că e păcat să omori pînă şi un ţînţar, o ploşniţă sau orice făptură vie, deoarece indienii cred că aceste fiinţe au suflet la fel ca şi omul.

 • Ну, теперь я больше ни шагу с тропы, - сказал он со слабой улыбкой.
 • Или Синий Доктор, или кто-то из тех октопауков, с которыми я встречалась.
 • Ce cauzează probleme de vedere
 • Тебе не следовало вставать, - сказала Синий Доктор.
 • Femeie cu vedere normală, dar ușoară

Au existat şi oameni care, în lupta lor împotriva concepţiilor religioase asupra conştiinţei, o negau total nu numai la animale, ci şi la om. Explicaţia ştiinţifică a esenţei conştiinţei a fost dată de întemeietorii materialismului dialectic.

Frie- drich Engels a demonstrat că conştiinţa este un produs al creierului omenesc, iar omul este un produs al naturii. Subliniind o altă particularitate a conştiinţei omeneşti, Karl Marx spunea că conştiinţa este un produs social şi va rămîne ca atare atîta timp cit vor exista oameni. Conştiinţa şi vorbirea s-au dezvoltat împreună, în procesul muncii. Ştim că existenţa socială determină conştiinţa socială a oamenilor. Aşa cum sînt condiţiile vieţii materiale ale societăţii aşa sînt şi ideile, convingerile şi orânduirea ei politică.

Dar conştiinţa omului nu numai că reflectă lumea obiectivă, ci o şi transformă; dacă condiţiile înconjurătoare nu satisfac necesităţile omieneşti.

K. K. Platonov - Psihologia Distractiva v.0.1

Şi din moment ce este aşa, conştiinţa, această formă superioară de reflectare a realităţii obiective, este proprie numai omului. Această concepţie marxistă asupra conştiinţei, singura justă, a primit 'denumirea de teoria reflectării. Dar conştiinţa nu a apărut dintr-o dată, fără să se ştie de unde; astăzi se cunoaşte istoricul apariţiei şi dezvoltării ei. Grivei nu are conştiinţă.

Dar el, ca şi animalele mai puţin dezvoltate, posedă psihic, ceea ce cititorul cunoaşte din povestirea anterioară. Cînd se vorbeşte uneori de conştiinţa animalelor, se subînţeleg particularităţile psihicului lor din care s-a dezvoltat, în procesul evoluţiei, conştiinţa omului.

Acum, interlocutorul meu dorea, ca să zic aşa, să pătrundă în sufletul lui Grivei. Cred şi eu!

Intr-adevăr, ce poate fi mai interesant decît să devii pentru scurt timp, ca în poveste, cîine, furnică, rîndunică, pentru ca apoi, pre- făcîndu-te din nou în om, metoda de refacere a vederii surikova aduci aminte de tot ce ai perceput, ai gîndit şi ai simţit atunci cînd erai animal!

De aceea m-a întrebat: — Cum este lumea subiectivă a animalului? La aceasta i-am răspuns cu spusele a trei oameni de seamă: — Desigur, noi nu vom cunoaşte niciodată modul în care furnicile percep radiaţiile chimice. Dacă lucrul acesta mîhneşte pe cineva, n-avem ce-i face — a spus Engels. Totuşi nu trebuie să ne mîhnim.

Forţa conştiinţei omului permite cunoaşterea indirectă, cu ajutorul gîndirii, a fenomenelor care nu pot fi cunoscute nemijlocit, cu ajutorul simţurilor.

Mai multe despre acest subiect